Sea Boat (made From Fibre)

Sell

Dghajsa tal-Fiber maghmula id-dockyard lejn l-ahhar tas-servizzi Inglizi. Maghha: - 2 muturi tal-bahar, (outboard), Johnson 9.9hp u Yamaha 5hp - Karru biex tingarr u iehor ghal fuq il-moll bhala parat - 2 Life jackets - Tinda u kabus. - Irmigg bil-permess in-naha tax-Xemxija qrib il-moll tal-Vecca. (Taht fejn kien il West End restaurant) Cempel fuq - ***8 [Please Login To See Hidden Content]

Boats & Watercraft

Used

Published on: Tuesday 30 March 2021 20:27
REF ID #0698682372

Latest Listings